Dulot Mo'y Kawalan

By Aileen_PYP on 6th Jul 2020

 Image

Nakahiga sa malamig na sahig

Nagmamanto, nagmumuni muni ako

 

Ika'y umalis at hindi na bumalik

Alaala nating nasa aking isipan

Pakiramdam ko'y nawalan ang sahig

 

Ang mundo ay tahimik

At dama kong ako'y nahuhulog

 

Nandirito ako sa dilim, nag-iisa

Ramdam ko naman ang pagmamahal mo, sinta

 

Ang mundo ay tahimik

At dama kong ako'y nawawalan ng pag-asa

 

Sa kataastaasang alapaap

Ako'y mabilis na nahuhulog

Dulot mo'y kawalan