BLANGKO

By Ledarose Delima on 26th Sep 2022

Pangyaos
Domestic Workers Corner Hong Kong
Horizons: home for talented migrant workers in Hong Kong
Migrant Writers of Hong Kong
 Image

BLANGKO

 

Mahirap pala..

Kapag ang isang ina ay nangibang bansa.

Akala ko, kapag maganda ang kita.

Sapat na para makaahon ka.

 

Akala ko, kapag nabibili ang mga bagay na noon lang ay pangarap mo.

At nabibigay ang mga pangangailangan ng pamilya mo.

Sapat na upang masabi na responsable kang tao.

 

Kapag ang lalaki o ang haligi Ng tahanan.

Natutustusan niya ang pamilya sa kanilang pangangailangan.

Humahanga at tinitingala ng lahat sa kanyang kakayanan.

Responsableng ama ang tingin sa kanya ng sinuman.

 

Ngunit kapag ang babae o ang ilaw Ng tahanan.

Ang nawala sa kabahayan, upang pangangailangan ng pamilya ay matustusan.

Isusumbat sa kanya ang pagkukulang, ika nila ang responsibilidad bilang ina ay dapat sa tahanan.

 

Ano ba ang basehan ng pagiging mabuting ina?

 

Walang ina, na gustong malayo sa kanyang pamilya.

Walang ina, na gustong mag alaga ng anak ng iba.

Walang ina, na hindi kakayaning magtiis para sa mga anak niya.

At walang ina, na hindi nakakaramdam ng pagod at pangungulila sa pagmamahal ng kanyang pamilya.

 

Black angel 🖤

Poems by Other Authors

Other Poems by Ledarose Delima