TAG-ARAW ni: Joan Zamora Padohinog

By Anak Ni Pado on 29th Jul 2022

Horizons: home for talented migrant workers in Hong Kong

Handa na ba kayo sa tag-araw?

Ang pinaghahandaang araw

Bawat isa ay nagkakaisa

Maranasan lang ang kakaibang saya

 

Kay ganda ng panahon

Sing-init ng pag-ibig ko noon

Sa ilalim ng sikat ng araw

Ang sarap magtampisaw

 

Bughaw na kalangitan

Ating masisilayan

Ulap sa kalawakan

Parang bulak kung tingnan

 

Masdan mo ang kaberdehan

Kitang-kita ang kagandahan

Animo'y diyamante ang kinang

Sa gitna ng kaparangan

 

Luntiang tanawin sa kapaligiran

Nagbibigay saya sa sangkatauhan

Simoy ng hangin sa dalampasigan

Nagbibigay saya sa pakiramdam.

 

#freeverse

#AABBrhymingcheme

#summerpoetrycompetition

#horizons

 

Poems by Other Authors