Hong Kong

By Domestic Workers Corner on 3rd Jul 2022

Domestic Workers Corner Hong Kong
 Image

“HONGKONG”

By Aguilar Sheila

 

Buhay OFW sa Hongkong ay bayani ng Inang bayan. Iniwan ang mahal sa buhay upang makipagsapalaran, Maibigay lang sa pamilya ang magandang kinabukasan...

 

Marami sa atin ay umuuwi ng sawing palad ng di inaasahan...

Dahil sa kadahilanan inaapi at minaltrato ng mga pinaglilingkuran.

 

Sino ka man kaibigan;May pinag-aralan ka man o mangmang,sanay maging alerto at huwag matakot ipaglaban ang karapatan kung ika'y nasa tama naman.

 

Hongkong ay isang bayang masagana at may magandang mga tanawin at naging pagpapala sa Tulad nating manggagawa.

 

Tayo'y magtiwala sa Diyos na May likha,Upang makamtan natin ang magandang bukas na may katagumpayan.

 

Buhay OFW sa Hongkong Laban lang sa hamon ng buhay kaya natin ito.

God is with us...😍🙏