Blangko

By Anna09 on 25th Sep 2020

Pangyaos
Horizons: home for talented migrant workers in Hong Kong
 Image

Bakit dumarating tayo sa puntong isipan ay blangko?

Walang maisip, nakatingin lamang sa malayo.

Hindi makapagsimula, ano nga ba ang gagawin ko?

Ano ang nangyayari, bakit ganito?

 

Nais kong magsulat, pero anong salita ang OK gagamitin ko.

Para makabuo ng napakagandang obra na mula sa puso ko.

Gusto kong ipadama sa buong mundo,

Ang pagmamahal, pag-aalala at pagpapasalamat ko, pero, paano?

 

Ako ba ay balisa?

Sa isang bagay nag-aalala.

Ako ba ay naguguluhan?

Sa isang pangyayaring hindi madesisyunan.

Mga tanong na nais masagutan, pero paano kung blangko ang isipan?

 

Kaibigan, ako ay magpapayo na lamang.

Sa mga kagaya kong minsan ay nagugulumihanan.

Huwag masyadong mag-isip, nakakatanda 'yan.

Manahimik, manalangin, pinakamabisang paraan.

Humingi ng pang-unawa at lakas, sandatang kailangan.

Ang lahat ng katanungan ay masasagot sa tamang kapanahunan.

Tanging Diyos Ama ang may alam kung kailan.

Magtiwala kang lahat ay para sa ikakabuti ng sangkatauhan.

Other Poems by Anna09