Paano Maging Mabuting Magulang?

By Anna09 on 14th Sep 2020

Pangyaos
Horizons: home for talented migrant workers in Hong Kong
 Image

Paano nga ba maging isang magulang?

Sapat na ba ang maibigay natin ang lahat ng kanilang kailangan?

O kailan mo masasabing ang naibigay mo'y tama na para sa kanilang kaligayahan?

Kailan at paano mo masasabing ikaw ay naging isang mabuting magulang?

 

Hindi iyan masasagot ng ano mang Siyensiya.

Hindi yan matatagpuan sa baul ng mga bayaning pumanaw na.

Hindi iyan mababasa sa ano mang librong nailimbag na ng mga dalubhasa.

O sa ano mang akda ng mga makata.

Lalong hindi iyan naituturo sa ano mang paaralang naitayo at sa utak mo'y humasa.

 

Isa ka nga bang responsableng ina o ama?

Kung ang lahat ng naisin  nila'y naibibigay mo na?

Kung ang hapag ay puno palagi ng masasarap na handa?

Kung nakakapag-aral sila sa pribadong paaralan?

O masasabi mo bang isa kang marunong na magulang,

Kung kahit salat ang inyong pamumuhay ay sama-sama kayong naglalakbay patungo sa inyong tagumpay.

Hanggang saan at hanggang kailan ang pagiging isang magulang?

 

Hindi kailanman tumitigil ang pagiging isang magulang,

Kahit marating ng mga anak ang kanilang tagumpay,

Ang magulang palagi pa ding naka-alalay,

Matatapos lamang ito kung sila na ang binawian ng buhay.

 

Kaya't ang pinakadakilang misyon sa mundong ibabaw,

Ay kung masasagot mo na ang tanong.

Kung paano nga ba ang maging isang mabuting magulang?

Poems by Other Authors

Other Poems by Anna09