Plagiarism

By Anna09 on 8th Aug 2020

Pangyaos
Horizons: home for talented migrant workers in Hong Kong
 Image

Bakit tayo manggagaya ng iba kung tayo naman ay may sariling likha,

Bakit tayo kokopya sa sagot nila kung tayo naman ay nag-aral at naghanda,

Bakit kailangan nating mandaya kung hindi naman tayo sasaya,

Sa buhay na ito,kapatid, gumising ka!.

 

Tayong lahat ay nilikhang iba-iba,

May sariling taglay na talino at mahika,

Mahikang tayo lamang ang makakapaglinang,

Sa mundong puno ng kababalaghan.

 

Huwag mong isiping ikaw ay mahina,

Sapagkat hindi mo pa panahon para makilala,

Ang palasyo mo ay inihahanda pa,

Magtiwala ka lang sa sarili mong biyaya.

 

Ang panloloko sa kapwa ,kaibigan ay huwag gagawin,

Dahil ang niloloko mo ay sarili mo rin,

Ang dapat mong atupagin at bigyang pansin,

Ay kung paano lalago ang angking galing.

Other Poems by Anna09