Rosas

By OdyHorizons on 5th Aug 2020

Pangyaos
Horizons: home for talented migrant workers in Hong Kong
 Image

Rosas

Panulat Melody Nadal

Aka Ody Munson

 

Ang ganda talaga!

Di ko mapigilan humanga.

Sa lahat ng bulaklak ikaw ay kakaiba.

May hipnotismo kang dala.

Kong pagmasdan ay kaiga igaya.

 

Sana lahat au matauhan.

Matinik ka man , ngunit maganda patutungunhan, kapag tinik malagpasan.

Daan sa toktok ng rosas, bulaklak ng sanlibutan.

Hindi pagsasawaan iyong karikitan.

 

Buhay ay parang ganyan.

Ang matitinik na pagdadaanan.

May kadahilanan.

Matutong tanggapin ang katotohanan.

Ito ang daan na iyong pagtagumpayan.

 

Sa dulo nito , naghihintay magandang kapalaran.

Magsikap at magtiis ka lamang.

Sapagkat, ang bagay na pinaghirapan.

Di babalewalain , pahahalagahan.

 

📸📸 Ska Nalang Daw (Gemz)

Other Poems by OdyHorizons