INGGIT

By Anna09 on 1st Aug 2020

Pangyaos
Horizons: home for talented migrant workers in Hong Kong
 Image

Ang inggit ang sakit na puno ng hinanakit,

Ang puso mo ay palaging nagngingitngit,

Kayat kaibigan huwag mo itong ugaliin,

Sapagkat ito'y walang lunas, buhay mo'y babawiin.

 

Sabi ng matatanda, "kapatid daw ito ng magnanakaw",

Ang sabi ko naman, parang larawan ko ay "napukaw",

Aking napagtanto ito nga ay kinuha,

Para lamang gamitin sa paninira.

 

Ang ugaling ito ay nakamamatay,

Daig pa ang covid19 sa ating buhay,

Kung kumalat ito'y may networking din,

Sapagkat ang facebook ang kanilang gagamitin.

 

Kaya't kaibigan sana'y mabasa mo ito,

Para habang maaga ay malaman mo ang totoo,

At ng sarili mong buhay ang atupagin mo,

Huwag kang mang-angkin ng mga bagay na hindi iyo.

Sapagkat narito tayo sa mundo,

Para maghasik ng kapayapaan at hindi manggulo.

Other Poems by Anna09