Horizons

By Anna09 on 1st Aug 2020

Pangyaos
Horizons: home for talented migrant workers in Hong Kong
 Image

"Horizons," isang tahanang aking natagpuan,

Dahil sa banta ng Covid-19 na aking iniilagan,

Sa aking pagtambay, isang bahay ang nasilayan,

Binigyang kulay ang landas na daraanan.

 

"Horizons", ay isang samahan na dapat tularan,

Sapagkat naririto ang mga talentong hindi tinuruan,

Bagkus ito'y mga kusang lumabas at bukal sa kalooban,

Nilinang ng kaisipan, nahinog ng kapanahunan.

 

"Horizons", ang iyong kailangan para umunlad ang kaalaman,

Sa sining,literatura at ano pa man,

Palitan ng kuro-kuro dito din ay matatagpuan,

Ang kanilang ina ay tunay na maaasahan,

Sa lahat ng oras ay handa kang gabayan.

 

"Horizons," ang iyong sandigan,

Sa mga taong may paninindigan,

Ating itong linangin at alagaan,

Para dumami pa ang mga kagaya nating may pagmamahal sa sining ng bayan.

Other Poems by Anna09