TINDERA (Buhay ng isang tinderang OFW)

By Meryl Baron on 20th Jul 2020

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

"TINDERA"(Buhay ng isang tinderang OFW)

May Akda: Meryl Baron

 

Buhay ng isang tindera ay napakasaya

Kailangan mo'y mahabang pasensya

Kahit madalas ay nakakainis na

Dahil may mga namimiling ubod ng arte talaga.

 

Tinderang OFW buhay ay delikado

Isang masalimuot na trabaho

Ipinag-babawal sa kahit na sino

Ngunit pilit paring ginagawang patago.

 

Gabi-gabi laging napupuyat

Nauunang gumising sa haring araw na di pa sumisikat

Pagod at puyat lahat ay kayang tiisin

Sa Amang Diyos, lumalapit at nanalangin na patuloy na pag palain.

 

Akala ng iba, easy go lucky lang kaming mga tindera

Akala nila, malaki ang aming kinikita

Ang totoo'y kakarampot lang na barya

Baryang iniipon para sa pamilya.

 

Tindera kaming tinuringan

Umulan, umaraw laging nariyan

Ginagawa namin ay hindi kahihiyan

Gawaing marangal, na sa iba ay kinaiinggitan.