Guhit Kulay

Contact Information

Guhit Kulay Image
Overview

GK is a group of Filipino migrant artist collective set up in 2017 simply to explore their abilities in arts and crafts to make the most of their limited time in Hong Kong and also serves as a support group for interested individuals. Sa lahat po ng membro ng Guhit Kulay page kayo ay ina-anyayahan na mag post ng inyong sariling obra, kasama ang sukat, anong medium ang ginamit at kung anong kahulugan ng inyong ipininta. Gawin po nating masaya at friendly ang GK page. Iwasan po natin magkompara sa gawa ng kapwa artists sa sarili nating gawa :-) Antabayanan din ang page dahil mga art jams na i-po-post sa wall nito at lahat po ay invited.

Poems: 1

Top Contributors:
  • Dux Illinois (1 poems)Pics: 0

Top Contributors:

Artworks: 0

Top Contributors: